صفحه اصلی / اطلاعیه ها / ژنتیک باستانی و دیرین شناسی
03

ژنتیک باستانی و دیرین شناسی

انجمن علمی دانشجویان باستان شناسی دانشگاه تهران برگزار می کند:
اهمیـــــــت 
ژنتیک باستــانـی 
 و 
دیرین شنـــاسی 
در ایــــــران 
سخنــران: فرناز بروشـــــکـی 
دانشکـــــده انسان شنــــاسی 
  آزمایشگاه ژنتیـک باستان شناسی 
ماینـــــــــــــز آلمـــــــــــان 
زمــــــــــــــان:دو شنـــــــــــــــبه،5خردادماه 1393، ساعت 13
مکــــــــــــــان:دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات، تالارکمـــــــــال

پاسخ دهید