صفحه اصلی / عضویت

عضویت

فرهیختگانی که قصد عضویت در انجمن علمی باستان‌شناسی ایران را دارند بایستی برگه عضویت را از همین بخش دریافت کنند و پس از تکمیل این برگه، آن را همراه با تصویر مدارک زیر به نشانی ‫soia.sabt@gmail.com بفرستند. شخص پس از بررسی مدارک در هیئت مدیره و تایید، عضو انجمن می شود و برای وی کارت عضویت صادر خواهد شد.

SOIA (90.5 KiB, 157 downloads)
  1. برگۀ عضویت
  2. کارت دانشجویی
  3. کارت ملی
  4. آخرین مدرک تحصیلی
  5. یک قطعه عکس رنگی ۳ × ۴ با کیفیت
  6. فیش پرداخت حق عضویت (اعضای دانشجویی ۲۴ هزار تومان، اعضای پیوسته و وابسته ۶۰ هزار تومان به شماره حساب ۱۴۳۳۸۵۱۷۵ بانک تجارت، شعبه تربیت مدرس، کد شعبه ۱۴۳۳، یا شماره کارت ۶۲۷۳۵۳۹۹۹۱۶۶۶۳۱۴ بانک تجارت به نام انجمن علمی باستان‌شناسی ایران واریز کنند.)
  7. نشانی دقیق پستی همراه با شناسۀ پستی.

پاسخ دهید