صفحه اصلی / اطلاعیه ها / جمع آوری امضا برای آزاد سازی مرزداران ربوده شده ایرانی
$RQLXP34

جمع آوری امضا برای آزاد سازی مرزداران ربوده شده ایرانی

جمع آوری امضا برای آزاد سازی مرزداران ربوده شده ایرانی

در راستای همراهی با جامعه جهانی و در حمایت از کمپین هنرمندان، روزنامه نگارن و اساتید دانشگاه ایران، انجمن علمی باستان شناسی ایران از کلیه اعضا و علاقمندان دعوت بعمل می آورد تا با مراجعه به لینک ذیل در آزاد سازی جوانان این مرز و بوم سهمی ایفا نمایند.

http://www.petitions24.com/free_iranian_soldiers

 

 

پاسخ دهید