صفحه اصلی / اطلاعیه ها / نشست تخصصی آسیب شناسی تک جنسیتی شدن باستان شناسی در دانشگاه های ایران
نشست تخصصی آسیب شناسی تک جنسیتی شدن رشته باستان شناسی

نشست تخصصی آسیب شناسی تک جنسیتی شدن باستان شناسی در دانشگاه های ایران

انجمن علمي باستان شناسي ايران برگزار مي نمايد:

نشست تخصصي آسيب شناسي تك جنسيتي شدن باستان شناسي در دانشگاه هاي ايران

زمان: چهار شنبه 19 مهر ماه، ساعت 16

مكان: تالار علامه جعفري دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس

سخنرانان:

دكتر حكمت الله ملاصالحي (باستان شناسي دانشي نانرينه و نامادينه)

دكتر نگين ميري (نقش بانوان در گروه هاي آموزشي باستان شناسي ايران و جهان)

دكتر كاميار عبدي (زنان در فعاليت هاي ميداني ايران و جهان)

دكتر مريم دژم خوي (تقابل و تقليل گرايي: چالشهاي آكادميك تك جنسيتي شدن)

پاسخ دهید