صفحه اصلی / اخبار / باستان‌شناسی پارینه‌سنگی ایران
a

باستان‌شناسی پارینه‌سنگی ایران

aکتاب باستان‌شناسی پارینه‌سنگی ایران، از آغاز تا سپیده‌دم روستانشینی نوشتۀ دکتر حامد وحدتی‌نسب و شاهین آریامنش را پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری منتشر کرده است.
این کتاب که جان دی اسپت استاد انسان‌شناسی دانشگاه میشیگان امریکا پیش‌گفتار بلندبالایی بر آن نگاشته است به سرگذشت زیست انسان‌ریخت‌ها و انسان در جهان در دورۀ پارینه‌سنگی از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار سال تا ۱۲ هزار سال پیش در جهان به‌ویژه ایران می‌پردازد و حضور انسان‌های نخستین همچون انسان راست‌قامت، انسان گُرجی، انسان ماهر، انسان نئاندرتال و همچنین انسان هوشمند و انسان هوشمندِ هوشمند را در ایران در محوطه‌ها و غارهایی چون پل باریک، کوهپایه‌های سهند، دربند، گنج‌پر، غار کُنجی، کوهرنگ، مکران، میرک، قلعه‌عسکر دماوند، قمرود و … واکاوی می‌کند.
این کتاب شامل هفت فصل است. فصل نخست به تاریخچۀ باستان‌شناسی پارینه‌سنگی در جهان می‌پردازد. در فصل دوم پژوهش‌های باستان‌شناسی پارینه‌سنگی ایران چکیده‌وار بررسی شده است. فصل سوم به دورۀ پارینه‌سنگی قدیم ایران می‌پردازد. فصل چهارم به انسان نئاندرتال و پارینه‌سنگی میانی ایران اختصاص یافته است. فصل پنجم به پارینه‌سنگی جدید ایران و حضور انسان هوشمند و انسان هوشمندِ هوشمند در ایران پرداخته است. فصل ششم به دورۀ بسیار مهم فراپارینه‌سنگی / میان‌سنگی در ایران پرداخته است و فصل هفتم به بحث و برآیند اختصاص یافته است. واژه‌نامۀ انگلیسی-فارسی و فارسی-انگلیسی و همچنین نقشۀ رنگی محوطه‌های پارینه‌سنگی ایران از پیوست‌های این کتاب است.

کتاب باستان شناسی پارینه سنگی ایران ۵۰۰ صفحه و بهای آن ۲۸ هزار تومان است.

پاسخ دهید