صفحه اصلی / آرشیو مطالب / گذار از دوره پارینه سنگی به نوین
photo5850490475520305284

گذار از دوره پارینه سنگی به نوین

نشست در جستجوی شواهدی برای مطالعه مرحله گذار از دوره پارینه سنگی به نوین در زاگرس مرکزی، یافته های جدید از منطقه کرمانشاه با سخنرانی سامان حیدری برگزار می شود.

این سخنرانی را دانشگاه رازی کرمانشاه روز یکشنبه یک اسفندماه ۱۳۹۵ ساعت ۲ برگزار می کند.

photo5850490475520305284

پاسخ دهید