صفحه اصلی / اخبار / 🔵نامزدهای کتاب سال در گروه تاریخ معرفی شدند
۶۳۵۱۶۸۱۸۷۹۵۵۹۰۶۲۵۳

🔵نامزدهای کتاب سال در گروه تاریخ معرفی شدند

🔵 به گزارش روابط عمومی خانه کتاب، در گروه تاریخ ۲۵۲ اثر به مرحله اول راه یافت که از این تعداد ۱۳کتاب زیر به مرحله نهایی این دوره از جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران راه پیدا کردند:
۱: «تاریخ فراموش شده ایران در دوره سلطان یعقوب آق قویونلو»، تالیف هدی سید حسین زاده، تهران: نشر تاریخ ایران.
۲: «زوال صفویه و سقوط اصفهان»، تالیف رودی مته، ترجمه مانی صالحی علامه، تهران: نامک.
۳: «نگاهی از درون و برون به تاریخ و هویت در عربستان سعودی»، تالیف یاسر قزویی حائری، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
۴: «گزیده احکام و فرامین شاهان ایران به حکام قفقاز: از شاه تهماسب اول تا شاه سلیمان صفوی»، تالیف گودرز رشتیانی، تهران: اداره نشر وزارت امور خارجه.
۵: «جامع التواریخ (تاریخ مبارک غازانی): واژه‌های مغولی ـ ترکی، نمایه»، تالیف رشیدالدین فضل الله، تصحیح مصطفی موسوی، محمد روشن، تهران: موسسه پژوهشی میراث مکتوب.
۶: «فارسیان در برابر مغولان»، تالیف عبدالرسول خیراندیش، تهران: آباد بوم.
۷: «روایت‌شناسی تاریخ‌نگارانه تاریخ بیهقی»، تالیف محمد راغب، تهران: پژوهشکده تاریخ اسلام.
۸: «قحطی بزرگ و نسل‌کشی در ایران»، تالیف محمدقلی مجد، ترجمه محمد کریمی، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی.
۹: «باستان‌شناسی پارینه‌سنگی ایران»، تالیف حامد وحدتی نسب و شاهین آریامنش، تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.
۱۰: «تاریخ تفکر باستان شناختی»، تالیف بروس گراهام تریگر، ترجمه غلامعلی شاملو، تهران: سمت.
۱۱: «باستان‌شناسی جوامع ایران باستان»، تالیف انریکو اسکالونه، ترجمه سید منصور سید سجادی، تهران: سمت.
۱۲: «پژوهش‌های باستان‌شناختی خلیج فارس: بندر باستانی سیراف»، تالیف محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار، تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.
۱۳: «حزب دمکرات کردستان ایران، تالیف محمود نادری»، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی.

پاسخ دهید