صفحه اصلی / اخبار / مطالعات باستان شناختی محوطۀ شهریری
photo_2016-10-24_11-43-14

مطالعات باستان شناختی محوطۀ شهریری

مطالعات باستان شناختی محوطۀ شهریری  در نگاهی کوتاه عنوان سخنرانی دکتر علیرضا هژبری نوبری است که روز ۴ آبان ۱۳۹۵ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در پردیس هنرهای زیبا دانشکدۀ معماری برگزار می شود.

پاسخ دهید