صفحه اصلی / آرشیو مطالب / سخنرانی علمی پروفسور فرانک هول
Hole

سخنرانی علمی پروفسور فرانک هول

سخنرانی علمی کاوش های نو سنگی در ایران از تپه سراب تا علی کش و تولایی

سخنران : پروفسور فرانک هول ، استاد برجسته گروه انسان شناسی دانشگاه ییل آمریکا

مکان : دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی ، طبقه 4 ، سالن علامه جعفری

زمان : یکشنبه 8 آبان ماه 1390 ، ساعت 16:00

پاسخ دهید