صفحه اصلی / آرشیو مطالب / سخنرانی در زمینۀ باستان شناسی
پوستر_باستان-شناسی_۲ (۱)

سخنرانی در زمینۀ باستان شناسی

گروه باستان شناسی دانشگاه مازندران، گروه باستان شناسی شورای بررسی متون و انجمن علمی باستان شناسی ایران برگزار می کنند.

۱ ضرورت حفاظت اشیای حاصل از کاوش با نگاهی بر الگوی سامان دهی تخت سلیمان | مریم ملایی

۲ بازشناسی جلوه های آیینی در یافته های باستان شناسی | شاهین آریامنش

۳ گزارشی از سیر سامان دهی محوطۀ تاریخی و فرهنگی طاق بستان کرمانشاه و نقدهای وارده بر آن از دیدگاه باستان شناختی | احسان احمدی نصر

زمان: یکشنبه ۱۲ آذرماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۰ تا ۱۲

مکان: دانشکده هنر دانشگاه مازندران

پوستر_باستان-شناسی_۲ (۱)

پاسخ دهید