صفحه اصلی / اخبار / باستان‌پژوه منتشر شد
IMG_20170414_224205

باستان‌پژوه منتشر شد

باستان‌پژوه شامل ۱۳ مقاله در زمینۀ باستان‌شناسی و تاریخ ایران است که به کوشش مرتضی خانی‌پور دانشجوی دکتری باستان‌شناسی و دکتر رضا ناصری -باستان‌شناس- تهیه شده است.

در این کتاب مقاله‌هایی از استاد مهدی رهبر دربارۀ گورستانی از هزارۀ سوم پیش‌ازمیلاد، دکتر حجت دارابی دربارۀ نوسنگی شدن و نوسنگی در غرب ایران، دکتر وستا سرخوش کرتیس دربارۀ سکه‌های اشکانی، دکتر یعقوب محمدی‌فر در زمینه باستان‌شناسی اشکانی، دکتر شکوه خسروی دربارۀ آتشکدۀ پلنگ‌گرد کرمانشاه، دکتر میثم لباف خانیکی دربارۀ سفال‌های ساسانی، دکتر کامیار عبدی در زمینۀ علوم باستان‌شناسی، علی هژبری دربارۀ بنای چارقاپی قصر شیرین و شماری مقاله دیگر منتشر شده است.
IMG_20170414_224205

پاسخ دهید