صفحه اصلی / آرشیو مطالب / آیین به مثابه امری اجتماعی
amr-ejtemaei

آیین به مثابه امری اجتماعی

پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند:

آیین به مثابه امری اجتماعی در پیش از تاریخ | سیدجواد میری و شاهین آریامنش

زمان: سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۶ تا ۱۸

مکان: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

amr-ejtemaei

پاسخ دهید