صفحه اصلی / مصوبات هیئت مدیره

مصوبات هیئت مدیره

صورتجلسه هفتمین نشست هئیت مدیره ی انجمن علمی‌باستان شناسی ایران

به نام خدا   صورتجلسه‌ی نشست هئیت مدیره‌ی انجمن علمی باستان‌شناسی ایران   تاریخ: ۱۷/۱۱/۱۳۹۱     ساعت شروع: ۱۶   ساعت پایان: ۳۰/۱۸   محل برگزاری: دفتر انجمن رییس جلسه: دکتر سیدمهدی موسوی کوهپر                   دبیر جلسه: دکتر حامد وحدتی‌نسب حاضران:    دکتر سیدمهدی موسوی کوهپر  دکتر حامد وحدتی‌نسب دکتر مهرداد ملکزاده دکتر …

» بیشتر

صورتجلسه ششمین نشست هئیت مدیره ی انجمن علمی باستان شناسی ایران

به نام خدا   صورتجلسه ی هئیت مدیره ی انجمن علمی باستان شناسی ایران رییس جلسه: دکتر سیدمهدی موسوی کوهپر دبیر جلسه: دکتر حامد وحدتی نسب تاریخ:  12/06/1391                ساعت شروع: 16ساعت پایان: 19 محل برگزاری: دفتر انجمن شماره ی جلسه: یک     حاضران:   دکتر سیدمهدی موسوی کوهپر  دکتر …

» بیشتر

صورتجلسه پنجمین نشست هیئت رئیسه انجمن علمی باستان شناسی ایران

بسمه تعالي صورتجلسه پنجمين نشست هيئت رئيسه انجمن علمي باستان شناسي ايران تاريخ: 28/11/1390 حاضرين در جلسه: دكتر محمد مرتضايي، دكتر سيد مهدي موسوي، دكتر عباس مترجم، دكتر حميدرضا ولي پور، دكتر مهرداد ملكزاده، دكتر حامد وحدتي نسب مصوبات جلسه: 1-   نامه دكتر شايان رئيس كميته آموزش و پژوهش انجمن …

» بیشتر

صورتجلسه چهارمین نشست هیئت رئیسه انجمن علمی باستان شناسی ایران

 بسمه تعالي صورتجلسه چهارمين نشست هيئت رئيسه انجمن علمي باستان شناسي ايران تاريخ: 18/10/1390 حاضرين در جلسه: دكتر محمد مرتضايي، دكتر سيد مهدي موسوي، دكتر عباس مترجم، دكتر حميدرضا ولي پور، دكتر مهرداد ملكزاده، دكتر حامد وحدتي نسب مصوبات جلسه: 1-     به پيشنهاد انجمن و با رايزني با انجمن دوستي …

» بیشتر

صورتجلسه سومین نشست هیئت رئیسه انجمن علمی باستان شناسی ایران

بسمه تعالي صورتجلسه سومين نشست هيئت رئيسه انجمن علمي باستان شناسي ايران تاريخ: 30/9/1390 حاضرين در جلسه: دكتر محمد مرتضايي، دكتر سيد مهدي موسوي، دكتر عباس مترجم، دكتر حميدرضا ولي پور، دكتر مهرداد ملكزاده، دكتر حامد وحدتي نسب مصوبات جلسه: 1-   مصوب گرديد تا انجمن هرساله جايزه اي تحت عنوان …

» بیشتر

صورتجلسه دومین نشست هیئت رئیسه انجمن علمی باستان شناسی ایران

بسمه تعالي صورتجلسه دومين نشست هيئت رئيسه انجمن علمي باستان شناسي ايران تاريخ: 28/8/1390 حاضرين در جلسه: دكتر محمد مرتضايي، دكتر سيد مهدي موسوي، دكتر عباس مترجم، دكتر حميدرضا ولي پور، دكتر مهرداد ملكزاده، دكتر حامد وحدتي نسب مصوبات جلسه: 1-   مصوب گرديد تا انجمن مجله تخصصي باستان شناسي به …

» بیشتر

صورتجلسه اولین نشست هیئت رئیسه انجمن علمی باستان شناسی ایران

  بسمه تعالي صورتجلسه اولين نشست هيئت رئيسه انجمن علمي باستان شناسي ايران تاريخ: 30/7/1390 حاضرين در جلسه: دكتر محمد مرتضايي، دكتر سيد مهدي موسوي، دكتر عباس مترجم، دكتر حميدرضا ولي پور، دكتر مهرداد ملكزاده، دكتر حامد وحدتي نسب مصوبات جلسه: 1-   انتخابات در خصوص رئيس، نايب رئيس و خزانه …

» بیشتر