صفحه اصلی / بایگانی برچسب: شبکۀ مکانی-زمانی

بایگانی برچسب: شبکۀ مکانی-زمانی

شبکۀ مکانی-زمانی در باستان شناسی

GPB_circling_earth

شبکۀ مکانی-زمانی در باستان شناسی کامیار عبدی   باستان شناسی در وامگیری مفاهیم، نظریات و شیوه های پژوهشی از علوم دیگر ید طولایی دارد. یکی از اصول بنیادین علمی که باستان شناسی در ابتدای کار خود در قرن نوزدهم از علومی چون ریاضیات و فیزیک وام گرفت و امروزه نیز …

» بیشتر