صفحه اصلی / بایگانی برچسب: دوره مس-سنگي

بایگانی برچسب: دوره مس-سنگي

منظور از دوره مس-سنگی چیست؟

منظور از دوره مس-سنگي چيست؟ و اين دوره چه ويژگي هايي دارد؟

سوال ذيل دغدغه ذهني استاد گرانقدر دكتر ملك شهميرزادي است. ايشان در پيامي از اعضاي انجمن علمي باستان شناسي دعوت نموده اند تا با شركت در بحث بدان پاسخ دهند: منظور از دوره مس-سنگي چيست؟ و اين دوره چه ويژگي هايي دارد؟

» بیشتر