صفحه اصلی / بایگانی برچسب: دكتر ملك شهميرزادي

بایگانی برچسب: دكتر ملك شهميرزادي

منظور از دوره مس-سنگی چیست؟

منظور از دوره مس-سنگي چيست؟ و اين دوره چه ويژگي هايي دارد؟

سوال ذيل دغدغه ذهني استاد گرانقدر دكتر ملك شهميرزادي است. ايشان در پيامي از اعضاي انجمن علمي باستان شناسي دعوت نموده اند تا با شركت در بحث بدان پاسخ دهند: منظور از دوره مس-سنگي چيست؟ و اين دوره چه ويژگي هايي دارد؟

» بیشتر