صفحه اصلی / مصوبات هیئت مدیره / صورتجلسه سومین نشست هیئت رئیسه انجمن علمی باستان شناسی ایران

صورتجلسه سومین نشست هیئت رئیسه انجمن علمی باستان شناسی ایران

بسمه تعالي

صورتجلسه سومين نشست هيئت رئيسه انجمن علمي باستان شناسي ايران

تاريخ: 30/9/1390

حاضرين در جلسه: دكتر محمد مرتضايي، دكتر سيد مهدي موسوي، دكتر عباس مترجم، دكتر حميدرضا ولي پور، دكتر مهرداد ملكزاده، دكتر حامد وحدتي نسب

مصوبات جلسه:

1-   مصوب گرديد تا انجمن هرساله جايزه اي تحت عنوان نشان دكتر عزت الله نگهبان به برگزيده ترين پژوهشگر در عرصه باستان شناسي اعطا نمايد.

2-   مصوب شد تا دكتر مهرداد ملكزاده متني را در خصوص موضعگيري انجمن در قبال رخدادهاي اخير در عرصه باستان شناسي همچون تخريب آثار فرهنگي و آزاد سازي خريد و فروش اشيا عتيقه تنظيم و در اختيار هيئت مديره قرار دهد.

امضاء حاضرين:

دكتر محمد مرتضايي            دكتر عباس مترجم                   دكتر مهرداد ملكزاده

دكتر سيد مهدي موسوي          دكتر حامد وحدتي نسب          دكتر حميدرضا ولي پور

پاسخ دهید