صفحه اصلی / مصوبات هیئت مدیره / صورتجلسه چهارمین نشست هیئت رئیسه انجمن علمی باستان شناسی ایران

صورتجلسه چهارمین نشست هیئت رئیسه انجمن علمی باستان شناسی ایران

 بسمه تعالي

صورتجلسه چهارمين نشست هيئت رئيسه انجمن علمي باستان شناسي ايران

تاريخ: 18/10/1390

حاضرين در جلسه: دكتر محمد مرتضايي، دكتر سيد مهدي موسوي، دكتر عباس مترجم، دكتر حميدرضا ولي پور، دكتر مهرداد ملكزاده، دكتر حامد وحدتي نسب

مصوبات جلسه:

1-     به پيشنهاد انجمن و با رايزني با انجمن دوستي ايران و تاجيكستان و سازمان اكو مقرر گرديد تا انجمن پيش طرح اولين همايش بين المللي باستان شناسي و پيوند هاي فرهنگي-تاريخي حوزه اكو را با اهداف و محورهاي ذيل تدوين نمايد:

اهداف:

1-     تبيين پيشينه تاريخي – فرهنگي كشورهاي عضو اكو بر اساس مطالعات باستان شناختي

2-     جلوگيري از دخالت بيگانگان در امور فرهنگي منطقه

3-     ايجاد ارتباط مابين پژوهشگران مربوطه در حوزه ياد شده

4-     تشكيل دبيرخانه دائمي همايش براي نشستها و تبادل نظرهاي علمي آتي

5-     بررسي نحوه ايجاد تعاملات فرهنگي – اقتصادي بيشتر مابين كشورهاي عضو اكو

6-     چاپ و ترويج نتايج فعاليت هاي علمي اعضا و در دسترس قرار دادن آنها در حوزه مربوطه

7-     استفاده از دانش و فناوري هاي موجود در كشورهاي ياد شده جهت انجام پژوهشهاي مشترك در آينده

محورهاي همايش:

1-     مبادلات تجاري – اقتصادي در دوران باستان

2-     ريشه هاي مشترك معماري و شهرسازي در دوران باستان

3-     هنر و تمدن اسلامي

4-     كاوشها و بررسي هاي باستان شناختي

5-     اشتراكات و برهم كنشهاي قومي – فرهنگي

6-     آثار و اشياء تاريخي – فرهنگي و مجموعه هاي هنري

7-     تاريخ علوم و فنون و دانش فني

امضاء حاضرين:

دكتر محمد مرتضايي                   دكتر عباس مترجم                     دكتر مهرداد ملكزاده

دكتر سيد مهدي موسوي                 دكتر حامد وحدتي نسب                 دكتر حميدرضا ولي پور

پاسخ دهید