صفحه اصلی / مصوبات هیئت مدیره / صورتجلسه پنجمین نشست هیئت رئیسه انجمن علمی باستان شناسی ایران

صورتجلسه پنجمین نشست هیئت رئیسه انجمن علمی باستان شناسی ایران

بسمه تعالي

صورتجلسه پنجمين نشست هيئت رئيسه انجمن علمي باستان شناسي ايران

تاريخ: 28/11/1390

حاضرين در جلسه: دكتر محمد مرتضايي، دكتر سيد مهدي موسوي، دكتر عباس مترجم، دكتر حميدرضا ولي پور، دكتر مهرداد ملكزاده، دكتر حامد وحدتي نسب

مصوبات جلسه:

1-   نامه دكتر شايان رئيس كميته آموزش و پژوهش انجمن ايراني ژئومورفولوژي مطرح و موافقت گرديد تا جلسه اي مشترك ميان هيئت رئيسه دو انجمن برگزار گردد.

2-   تفاهم نامه همكاري با دانشگاه بيرجند در خصوص برگزاري همايش ملي باستان شناسي ايران، دستاوردها، آسيب ها و فرصت ها مطرح و مورد موافقت هيئت مديره قرار گرفت.

3-   پيشنهاد همايش يك روزه در كاخ موزه سعدآباد تحت عنوان: باستان شناسي ايران، ديروز، امروز، فردا با هماهنگي با مقامات كاخ موزه سعدآباد مطرح و به تصويب حاضرين رسيد.

امضاء حاضرين:

دكتر محمد مرتضايي                    دكتر عباس مترجم                 دكتر مهرداد ملكزاده

دكتر سيد مهدي موسوي             دكتر حامد وحدتي نسب             دكتر حميدرضا ولي پور

پاسخ دهید