صفحه اصلی / بورس تحصیلی دکتر آذرنوش

بورس تحصیلی دکتر آذرنوش

آئيننامه اعطاي بورس تحصيلي مرحوم دكتر آذرنوش براي تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد رشتة باستانشناسي

انجمن علمي باستانشناسي ايران با هماهنگي موسسه آموزش عالي مارليك، سالانه به 1 نفر از متقاضيان واجد شرايط در مقطع كارشناسي ارشد باستانشناسي، براي تحصيل در موسسه ياد شده بورس كامل تحصيلي اعطا مينمايد.

شرايط بورس تحصيلي دكتر آذرنوش
كمك هزينه يادشده فقط براي شهريه ثابت و متغير هر ترم تحصيلي براي مدت 2 سال است و ساير هزينهها از قبيل تهيه خوابگاه، غذا و … به عهده دانشجو است.
در صورت عدم اتمام تحصيل در 2 سال، دانشجو موظف به پرداخت هزينههاي مربوط به ترمهاي اضافي است.
استمرار بورس در خلال 2 سال، منوط به اعلام وضعيت تحصيلي دانشجو در پايان هر ترم از سوي معاونت دانشجويي موسسه ياد شده به انجمن علمي باستانشناسي و ارزيابي و تأييد انجمن خواهد بود.
چنانچه نمره معدل دانشجوي بورسيه در پايان هر ترم پايينتر از 17 باشد، شرايط بورس از وي ساقط خواهد شد.
دانشجو موظف است در پايان نامه تحصيلي خود و همچنين هرگونه اثر علمي منتج از پايان نامه به دريافت بورس از انجمن علمي باستان شناسي ايران اشاره نمايد.
تمامي فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي باستانشناسي و رشتههاي مرتبط كليه مراكز دانشگاهي سراسر كشور كه داراي شرايط (ذيل) باشند ميتوانند براي دريافت بورس اقدام نمايند.

شرايط داوطلبان جهت دريافت بورس تحصيلي دكتر آذرنوش
داوطلب ميبايست حداقل يك سال عضو (با پرداخت حق عضويت) انجمن علمي باستانشناسي ايران باشد.
داوطلبين ميبايست حداكثر 2 هفته پس از اعلان نتايج كنكور كارشناسي ارشد از طرف سازمان سنجش، براي درخواست بورس اقدام نمايند.
داوطلبين موظفند تا موسسه آموزش عالي مارليك را بعنوان گزينه ادامه تحصيل در مقطع ارشد انتخاب نمايند.
داشتن معدل 17 به بالا در مقطع كارشناسي.
ارائه گواهي اتمام تحصيلات در مقطع كارشناسي و يا هرگونه مدركي كه دال بر اتمام تحصيلات كارشناسي تا پيش از آغاز ثبت نام در مقطع ارشد.
تبصره1: فعاليتهاي پژوهشي از قبيل چاپ و ترجمه مقالات، ارائه سخنراني در همايشهاي معتبر و مشاركت فعال در فعاليتهاي ميداني باستانشناسي، گرچه ضروري نيستند ولي در تصميم گيري نهايي كميتة تخصيص بورس موثر خواهند بود.
تبصره2: در شرايط برابر، بورسيه تحصيلي به داوطلب مناطق محروم تعلق خواهد گرفت.
مدارك لازم جهت اقدام براي بورس تحصيلي دكتر آذرنوش
تكميل فرم بورس (با دريافت از سايت انجمن www.soia.org.ir)
اسكن كارت ملي و صفحه نخست شناسنامه
اسكن گواهي تحصيلي با درج معدل
اسكن فيش يا فيش هاي پرداختي حق عضويت سالانه انجمن
ارسال مدارك فوق به ايميل آدرس بورس انجمن: Azarnoushaward@soia.org.ir
زمانبندني بورس تحصيلي دكتر آذرنوش
آخرين مهلت دريافت مدارك داوطلبين، حداكثر 2 هفته پس از اعلان نتايج كنكور كارشناسي ارشد از طرف سازمان سنجش خواهد بود.
در نيمه نخست شهريور ماه هر سال از 5 نفر كه حائز بيشترين امتياز شده باشند براي مصاحبه حضوري دعوت بعمل خواهد آمد.
نتيجه نهايي در هفته دوم شهريور از طريق وبگاه رسمي انجمن به اطلاع خواهد رسيد.

دریافت فرم درخواست بورسیه تحصیلی دکتر آذرنوش

پاسخ دهید