صفحه اصلی / اطلاعیه ها / * نشست تخصصی خراسان بزرگ در سپیده دم تاریخ *
Untitled

* نشست تخصصی خراسان بزرگ در سپیده دم تاریخ *

انجمن علمی باستان شناسی ایران با همکاری انجمن علمی دانشجویی باستان شناسی و تاریخ دانشگاه تهران  و موسسه باستان شناسی برگزار می نماید:
نشست تخصصی
خراسان بزرگ در سپیده دم تاریخ: فرهنگ های ایرانی بلخی- مروی
سخنرانان:
رافائل بیشونه
علی اکبر وحدتی
فرانسوا دوسه
زمان: شنبه 20 دی ماه 1393 ساعت 14 تا 17
مکان: دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تالار کمال
بدینوسیله از تمامی پیشکسوتان، اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و علاقمندان دعوت به عمل می آید.

پاسخ دهید