صفحه اصلی / اطلاعیه ها / نشست تخصصی تپه حصار
Poster(3)

نشست تخصصی تپه حصار

انجمن علمي باستان شناسي ايران برگزار مي نمايد:
نشست تخصصي: بار ديگر حصار
سخنرانان:
استاد ميرعابدين كابلي
استاد احسان يغمايي
آقاي كوروش روستايي
همراه با رونمايي از كتاب كاوش هاي تپه حصار دامغان، نوشته اريخ اشميت و ترجمه كوروش روستايي
زمان: يكشنبه 15 ارديبهشت 1392، ساعت 16:00

مکان: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، طبقه چهارم، سالن علامه جعفری

پاسخ دهید