صفحه اصلی / اطلاعیه ها / مدارک مورد نیاز جهت عضویت در انجمن علمی باستان شناسی ایران
100944847122

مدارک مورد نیاز جهت عضویت در انجمن علمی باستان شناسی ایران

مدارک مورد نیاز جهت عضویت در انجمن علمی باستان شناسی ایران:

1- ثبت نام در سایت انجمن

2-  ارائۀ یک قطعه عکس یا ارسال اسکن عکس با کیفیت

3-  ارسال اسکن کارت ملی

4-  ارسال اسکن آخرین مدرک تحصیلی

5-  ارسال اسکن فیش واریزی حق عضویت ( برای دانشجویان سالانه 240000 ریال و برای اعضای پیوسته سالانه 600000 ریال )

شماره حساب بانک :  143385175 بانک تجارت . شعبه تربیت مدرس . کد شعبه 1433 . به نام انجمن علمی باستان شناسی ایران.

6-  آدرس پستی دقیق

خواهشمند است پس از تکمیل ، مدارک  فوق را به آدرس پست الکترونیکی انجمن info@soia.ir ارسال فرمائید.

پاسخ دهید