صفحه اصلی / اطلاعیه ها / * فراخوان دریافت مقاله دوفصلنامه علوم باستان شناختی *
Untitled-12

* فراخوان دریافت مقاله دوفصلنامه علوم باستان شناختی *

فراخوان مقاله” دوفصلنامه علمی تخصصی علوم باستان شناختی”

محورها و موضوعات: کاربرد علوم پایه ، فنی، زیست شناختی و دیگر علوم در پژوهش های باستان شناختی مانند باستان زمین شناسی، دیرین اقلیم شناسی، باستان گیاه شناسی، باستان جانور شناسی، باستان ژنتیک، باستان فلز شناسی، باستان انگل شناسی و غیره

مدیر مسئول و صاحب امتیاز: بیتا سودایی (دانشگاه آزاد اسلامی ورامین-پیشوا)

سردبیر: کامیار عبدی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

اعضای هیئت تحریریه :

–    سید محمد امین امامی    (دانشگاه هنر اصفهان)

–  سامان حیدری گوران    (دانشگاه کارلز، توبینگن )

– ملبندا زیدر                 ( موسسه سانتافه)

–   قاسم عزیزی               ( دانشگاه تهران )

–    مرتضی فتاحی            ( موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران )

– مرجان مشکور            (مرکز ملی پژوهش های علمی فرانسه)

– مهران مقصودی         (دانشگاه تهران)

– نئومی میلر                 (دانشگاه پنسیلوانیا)

– حامد وحدتی نسب      ( دانشگاه تربیت مدرس )

– حمیدرضا ولی پور         (دانشگاه شهید بهشتی)

توضیحات:

۱-مقاله ارسالی باید حاصل کار پژوهشی و علمی باشد و قبلاً در نشریه دیگری اعم از داخلی یا خارجی، یا عیناَ درمجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی چاپ نشده باشد.

۲- زبان رسمی نشریه فارسی است و مقالات ترجمه پذیرفته نمی شود.

۳- -مقالات پس از بررسی مقدماتی سردبیر و ارزیابی داوران و تایید هیات تحریریه به چاپ خواهد رسید. سردبیر و هیات تحریریه در پذیرش یا رد مقالات آزاد است.

۴- -مقاله باید دارای بخش های چکیده (حداکثر۲۰۰ کلمه) و واژگان کلیدی ( حداکثر۸ واژه ) فارسی، چکیده و واژگان کلیدی انگلیسی ، مقدمه،بحث اصلی، نتیجه گیری، پی نوشت (در صورت لزوم) و فهرست منابع باشد.

۵- -پی نوشت باید در انتهای مقاله،پس از نتیجه گیری و قبل از فهرست منابع بیاید.

۶-حداکثر حجم کل مقاله نباید بیش از هفت هزار واژه باشد.

۷-حروف‎چینی مقاله باید در برنامه Word و با رعایت حاشیهء ۳ سانتی‌متر در هر طرف و فاصله میان سطور ۱٫۲ سانتی متر انجام شود ولازم است در متن فارسی از قلم میترا نازک ۱۲ استفاده شود.

۸-تصاویر مقالات باید مستند و غیر تزئینی باشد و به صورت JPG با وضوح ۶۰۰ dpi تهیه شوند.همه تصاویر در پایان مقاله آورده شود و همچنین یک فایل جداگانه از تصاویر ارسال شود. ذکر منبع تصاویر الزامی است و باید درون پرانتز منبع آن ذکر شود.

۹- ارجاع مقالات باید به شیوه درون متنی وداخل پرانتز شامل (نام خانوادگی نویسنده ،سال انتشار :شمارهء صفحه ) باشد و در انتهای مقاله نیز در بخش فهرست به ترتیب حروف الفبا (بر اساس نام خانوادگی نگارنده) مشخصات کامل کتابشناسی منبع ذکر شود.

۱۰-روش ذکر منابع به صورت زیر است:

م خانوادگی نگارنده، نام نگارنده، نام و نام خانوادگی سایر نگارندگان، (سال انتشار)، ((“عنوان مقاله”))، نام مجله (ایتالیک) ، شمارهء مجله ، شماره صفخات،تاریخ چاپ اولین شماره نشریه اسفند۱۳۹۴ و مهلت ارسال مقالات برای آن ،۳۰مهرماه ۱۳۹۴ است.مقالاتی که از ۳۰ مهرماه ارسال می شوند برای شماره بعدی مورد داوری قرار خواهند گرفت.

مقالات خود را به نشانی Archaeologicalscience2015@gmail.com ارسال کنید.

پاسخ دهید