صفحه اصلی / اطلاعیه ها / دعوت به مجمع عمومی سالیانه
1

دعوت به مجمع عمومی سالیانه

دعوت به مجمع عمومی سالیانه

با توجه به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی انجمن علمی باستان‌شناسی ایران در روز 26 مهرماه 1393، دگربار مجمع عمومی انجمن، برای ارائه گزاش عملکرد، گزارش مالی و برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره جدید، در روز 18 آبان‌ماه 1393 از ساعت 15 تا 17 در تالار علامه جعفری دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود. از همۀ اعضای پیوستۀ انجمن دعوت می‌شود در این نشست شرکت کنند.

روابط عمومی انجمن علمی باستان‌شناسی ایران

پاسخ دهید