صفحه اصلی / اطلاعیه ها / جلسۀ مجمع عمومی عادی سالانۀ انجمن
AX

جلسۀ مجمع عمومی عادی سالانۀ انجمن

اطلاعیه

بدین وسیله از کلیۀ اعضای پیوسته انجمن علمی باستان‌شناسی ایران، دعوت می‌شود در جلسۀ مجمع عمومی عادی سالانۀ انجمن که از ساعت 16 تا 18 روز شنبه مورخ 26/7/1393 در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن حکمت به نشانی تهران، بزرگراه کردستان، خیابان ایران‌شناسی، (64 غربی پیشین)، جنب ساختمان‌های آ. اس. پ تشکیل می‌شود، شرکت فرمایند.

دستور جلسه: 1. گزارش رییس هیئت مدیره، 2. گزارش بازرس، 3. برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرسان.

عزیزانی که به هر دلیل امکان حضور در جلسه را ندارند، می‌توانند به یکی از اعضای پیوسته انجمن که در جلسه شرکت می‌کند، وکالت دهند. یادآور می‌شود که هر فرد می‌تواند صرفاً وکالت یک نفر را تقبل کند.

هیئت مدیرۀ انجمن

پاسخ دهید