صفحه اصلی / اطلاعیه ها / * باستان- نشانه شناسی 7 *
bastan2 neshaneh shenasi 7

* باستان- نشانه شناسی 7 *

خانه هنرمندان ایران برگزار می کند :

باستان- نشانه شناسی 7

Archaeosemiotics 7

نشانه شناسی نقش برجسته های ساسانی

سخنرانان: فرزان سجودی، سرور خراشادی و میرزا محمد حسنی

یکشنبه 26 بهمن- ساعت 18

سالن استاد امیرخانی- خانه هنرمندان ایران

جهان بینی ساسانیان یکی از اصلی ترین چرخشگاه های ایدئولوژیک در تاریخ ایران است .این  جهان بینی تا طلوع اسلام

نقشی قاطع و مسلط  بر تمامی  جنبه های هستی ایرانی داشته است و پس از آن نیز تاثیرات آن در بخشی از لایه های فرهنگی

ادامه یافت .بنابراین شناخت فرهنگ ایران در دوران ساسانی پیش از هر چیز مستلزم شناخت جهان بینی آنهاست .از انجا که

جهان بینی ها همواره به خود عینیت می بخشند و نیز از آنجا که نقش برجسته های ساسانی یکی از مهمترین آثار برجای مانده

از دوران ساسانی است هفتمین نشست باستان نشانه شناسی به بررسی نشانه شناسانه این نقش برجسته ها اختصاص داده شده

است

هفتمین نشست از سری نشست های باستان -نشانه شناسی (Archaeosemiotics  )در تاریخ یکشنبه 26 بهمن راس ساعت

18 در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود  .در این نشست دکتر فرزان سجودی، نشانه شناس، با عنوان  «نقش برجسته

های ساسانی :رسانه قدرت  »و سرور خراشادی، باستان شناس، با عنوان  «نشانه شناسی دودمان قارن و منصب بیدخشی  »

سخنرانی خواهند کرد .در این نشست همچنین از کتاب  «نقش برجسته های نویافته ساسانی  »به قلم میرزا محمد حسنی

رونمایی خواهد شد.

پاسخ دهید