صفحه اصلی / اطلاعیه ها / * اکتشافات جدید در شوش *
Abbas_5

* اکتشافات جدید در شوش *

 

سخنرانی علمی دکتر عباس علیزاده
* اکتشافات جدید باستانشناختی و زبان-شناختی از انبارهای قلعه شوش * 

 

زمان: چهارشنبه 29/11/1393 ساعت: 10 صبح
مکان: آمفی تئاتر موزه ملی ایران 

پاسخ دهید