صفحه اصلی / اطلاعیه ها / انتشار دو فصلنامه علمی تخصصی علوم باستان شناختی
first

انتشار دو فصلنامه علمی تخصصی علوم باستان شناختی

جلد نخست دوفصلنامه علمی تخصصی علوم باستان شناختی منتشر شد.

علاقه مندان می توانند کتاب مذکور را از کتابفروشی افتخارزاده، به آدرس خیابان انقلاب، پاساژ فروزنده خریداری نمایند.

.

.

.

انجمن علمی باستان شناسی ایران

پاسخ دهید