unnamed

*اطلاعیه*

اطلاعیه :
نظر به برخی مشکلات پیش آمده در فرایند ثبت نام اعضای جدید انجمن، به آگاهی می رساند دلیل اصلی این مشکلات استفاده از ایمیل یاهو در فرایند ثبت نام است. لذا خواهشمند است ترجیحا در ثبت نام خود از ایمیلی غیر از یاهو استفاده کرده و یا چنانچه ناگزیر از استفاده از یاهو هستید حتما قسمت اسپم را برای دریافت تاییدیه ثبت نام چک نمایید.

پاسخ دهید