صفحه اصلی / اطلاعیه ها / آگهی نشر کتاب
Cultural Anthropology

آگهی نشر کتاب

به اطلاع اعضای محترم انجمن علمی باستان­شناسی ایران مي­رساند:

كتابهاي ذيل در مرحله نشر قرار داشته و مطابق با جدول ذيل عرضه خواهند شد:

زمستان 1392: پيدايش انسان، مجموعه مقالات ديرين-انسان شناسي به كوشش حامد وحدتي نسب و با پيشگفتارهايي از عباس عليزاده و جف كلارك

بهار 1393: انسان از آغاز تا هزاره چهارم پيش از ميلاد، نوشته ايان تترسال، ترجمه حامد وحدتي نسب و سرور خراشادي همراه با پيشگفتار ايان تترسال بر ترجمه فارسي

تابستان 1393: انسان نئاندرتال، ترجمه و تاليف از حامد وحدتي نسب و آذر جوهر

تابستان 1393: باستان شناسي پارينه سنگي ايران، نوشته حامد وحدتي نسب و شاهين آريامنش با پيشگفتار جان اسپت

پاييز 1393: انسان شناسي فرهنگي، نگاهي جهاني، نوشته ريموند اسكوپين، ترجمه حامد وحدتي نسب و سرور خراشادي

زمستان 1393: جنگ و خشونت در جوامع پيش از تاريخ، نوشته حامد وحدتي نسب و اميرشيخ الاسلامي

روابط عمومی انجمن علمی باستان­شناسی ایران

پاسخ دهید