صفحه اصلی / اخبار / 💢انتخابات انجمن باستان شناسی ایران
Screenshot_20170101-234017-1000x1024

💢انتخابات انجمن باستان شناسی ایران

💢انتخابات انجمن باستان شناسی
اعضای محتزم انجمن علمی باستان شناسی ایران فهرست نامزدان هیئت مدیره و بازرس انجمن به شرح زیر است:
نامزدان هیئت مدیره:
محمد اسماعیلی جلودار
بهروز افخمی
حسن باصفا
مژگان جایز
سرور خراشادی
مصطفی ده پهلوان
محمد قمری فتیده
کوروش محمدخانی
مهرداد ملکزاده
حامد وحدتی نسب
حسن هاشمی زرج آباد

نامزدان بازرس:
مهیار خادمی
مرتضی خانی پور
هوشنگ رستمی

اعضای پیوسته انجمن می توانند از ساعت ۸ صبح ۲۴ آذرماه تا ساعت ۱۴ روز ۲۶ آذرماه ۱۳۹۶ به نامزدان مورد نظر رای بدهند. برای این منظور از ساعت ۷و ۳۰ روز ۲۴ آذرماه برگۀ رای گیری برای اعضای محترم انجمن از طریق ایمیل ارسال خواهد شد.Screenshot_20170101-234017-1000x1024

پاسخ دهید