صفحه اصلی / اخبار / ویژه نامه باستان­شناسی مجله بین المللی علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس منتشر شد.
Cover

ویژه نامه باستان­شناسی مجله بین المللی علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس منتشر شد.

ويژه نامه باستان­شناسي مجله بين المللي علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس منتشر شد.

اين ويژه نامه كه مختص مقالات باستان­شناسي است به سردبيري دكتر حامد وحدتي نسب آماده گشته و شامل هفت مقاله به زبان انگليسي به شرح ذيل است. علاقمندان مي توانند جهت دريافت نسخه الكترونيكي مقالات به پيوند http://humanities.journals.modares.ac.ir/?_action=article&vol=68 مراجعه نمايند.

–         زرزي در بستره فراپارينه سنگي خاورميانه (دبورا اُلژوسكي)

–         روایتی شگفت‌انگیز از یک اسطورة نیمه‌ناشناس از دورة پیش از نگارشِ فلات ایران   (علي حقيقت و همكاران)

–         پيدايش “هنر”: انفجار يا پندار (كاميار عبدي)

–         بازنگري كاوشهاي سالهاي 1949 و 1951 كارلتون استانلي كوون در محوطه‌هاي هوتو و كمربند واقع در         شمال ايران و تأثير آن بر پژوهشهاي آتي در خصوص پراكنش گروه‌هاي انساني و پيدايش استقرارهاي روستايي              در سرزمين‌هاي پست مجاور با درياي مازندران و دامنه‌هاي كوهستان البرز (مايكل گِرِگ و كريس تورنتن)

–         آیا سفال‌های سلطان‌آباد تولید سلطان‌آباد است؟ (جواد نيستاني و همكاران)

–         گاهنگاري دشت قزوين از نوسنگي متأخر تا عصر آهن بر مبناي داده‌هاي راديوكربن جديد  (مارك پولارد و همكاران)

–         پارچه‌هاي معدن نمك دوزلاخ در چهرآباد، ايران (منيژه هاديان و همكاران)

پاسخ دهید