صفحه اصلی / اخبار / نقد متون و منابع آموزش پژوهش هنر
photo_2017-02-01_13-19-58

نقد متون و منابع آموزش پژوهش هنر

نشست های نقد متون و منابع آموزش پژوهش هنر با تاکید بر دروس آشنایی با مطالعات تطبیقی و هنر ۱ و ۲ با حضور دکتر الیاس صفاران برگزار می شود.

این نشست ها در روزهای پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ از ساعت ۲ تا ۶ و سه شنبه سوم اسفندماه ۱۳۹۵ از ساعت ۲ تا ۴ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

 

پاسخ دهید