صفحه اصلی / اخبار / نخستین همایش ملی کاربرد روش های آماری در پژوهش های باستان شناسی ایران
photo_2016-12-04_11-49-12

نخستین همایش ملی کاربرد روش های آماری در پژوهش های باستان شناسی ایران

photo_2016-12-04_11-49-12نخستین همایش ملی کاربرد روش های آماری در پژوهش های باستان شناسی ایران

پاسخ دهید