صفحه اصلی / اخبار / معارفه دکتر سیدمهدی موسوی در کتابخانه ملی
موسوی_۳۴۵۳۳

معارفه دکتر سیدمهدی موسوی در کتابخانه ملی

معارفه دکتر سیدمهدی موسوی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و تودیع محمود رئیس زاده معاون پیشین توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران هفته آینده در کتابخانه ملی برگزار می شود.
دکتر موسوی پیشتر معاون توسعه منابع در بنیاد ملی نخبگان بود که با حکم دکتر اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی منسوب شد.

پاسخ دهید