صفحه اصلی / اخبار / مطالعات باستان شناسی دوران اسلامی
۲۷۱

مطالعات باستان شناسی دوران اسلامی

به آگاهی اندیشمندان و فرهیختگان حوزه دانش باستان شناسی می رساند دوفصلنامه مطالعات باستان شناسی دوران اسلامی بر روی سامانه مجله قرار گرفته است. اساتید، دانشجویان و پژوهشگران محترم می توانند از طریق سامانه مجله نسبت به دریافت مقالات اقدام فرمایند.

http://www.islamic-archeology.com/sh.aspx?code=2008

پاسخ دهید