صفحه اصلی / اخبار / مجلۀ مطالعات باستان‌شناسی دوران اسلامی
photo_2016-10-12_09-06-34

مجلۀ مطالعات باستان‌شناسی دوران اسلامی

مجلۀ مطالعات باستان‌شناسی دوران اسلامی
دوفصلنامه تحلیلی-پژوهشی مطالعات باستان شناسی دوران اسلامی، نشریه الکترونیکی است که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره مجوز ۷۵۴۸۵ دارای پروانه انتشار به دو زبان فارسی و انگلیسی است.
این نشریه با رویکرد علمی-پژوهشی تلاش دارد تا در قالب مقالات پژوهشی، نتایج تحقیقات ارزشمند باستان شناسان و دیگر حوزه های مرتبط با باستان شناسی دوران اسلامی را به چاپ برساند.
محققان حوزه های هنر اسلامی، پژوهش هنر، معماری و شهرسازی اسلامی و مطالعات تطبیقی هنر نیز می توانند، مقالات خود را به این نشریه ارسال نمایند.
ازجمله اهداف و چشم انداز این نشریه، علاوه بر انتشار و ارتقای سطح دانش باستان شناسی و هنر دوران اسلامی، تبادل اطلاعات و آگاهی بخشی در سطحی ملی و بین المللی به جامعه دانشگاهی است. از اینرو، دست اندرکاران این نشریه، از مقالات پژوهشی و آخرین نتایج مطالعات میدانی باستان شناسی دوران اسلامی(کاوش و بررسی و…) در قالب مقالات تحلیلی به زبان های فارسی و انگلیسی استقبال می کنند.

نشانی مجله

http://islamic-archeology.com/Default.aspx

پاسخ دهید