صفحه اصلی / اخبار / * شهر سوخته جهانی شد *
1

* شهر سوخته جهانی شد *

پیام تبریک انجمن علمی باستان شناسی ایران به مناسبت ثبت جهانی شهرسوخته
 
در پی غرورآفرینی های چند روزه اخیر ورزشکاران دیار آرش، اینک خبر مسرت بخش ثبت جهانی شهرسوخته برق امیدی بود در چشمان دلسوزان فرهنگ این کهن دیار همیشه ماندگار. انجمن علمی باستان شناسی ایران وظیفه خود می داند از تمامی دلسوزان و زحمتکشانی که سالیان دراز در امر پژوهش و کاوش این محوطه بنام از هیچ کوششی دریغ ننموده تشکری ویژه داشته باشد به خصوص عزیزان: دکتر سید منصور سیدسجادی و دکتر روح الله شیرازی و همچنین تشکر قلبی خود را از عزیزان و دلسوزان سازمان میراث فرهنگی آقایان دکتر طالبیان و دکتر جلالی که از هیچ کوششی در تکمیل پرونده ثبتی دریغ نورزیدند ابراز می دارد. امید که روند این افتخارات مستدام باشد.
روابط عمومی انجمن علمی باستان شناسی ایران

 

 

پاسخ دهید