صفحه اصلی / اخبار / سه مجوس اشکانی
email

سه مجوس اشکانی

انجمن علمی  دانشجویان  باستان شناسی دانشگاه تهران  ربرگزار  می کند:  
سه مجوس اشــکانی  
   از 
افســـانه  تا تاریــخ
سخنـران: خانم دکتر وستا سرخوش
 (مسوول سکه‌های مشرق‌زمین موزه بریتانیا) 
زمان: دو شنبــــــه 5خـــرداد ماه1393، ساعـــــت 15
مکان: دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات، تالار اقبال

پاسخ دهید