صفحه اصلی / اخبار / سنگ نگاره های شرق مرکزی ایران
sa

سنگ نگاره های شرق مرکزی ایران

کتاب سنگ نگاره های شرق مرکزی ایران؛ سندها، صخره نوشت ها و نمادشناسی سنگ نگاره های استان خراسان جنوبی نوشته دکتر حمیدرضا قربانی و سارا صادقی منتشر شد.

sa

پاسخ دهید