صفحه اصلی / اخبار / سخنرانی دکتر آرکادیوش سولتیشیاک در دانشگاه تهران
arka

سخنرانی دکتر آرکادیوش سولتیشیاک در دانشگاه تهران

انجمن علمی دانشجویان باستان شناسی دانشگاه تهران با همکاری انجمن علمی باستان شناسی ایران برگزار می نماید:

مطالعه و بررسی برهمکنش های رژیم خوراکی، معیشت و محیط در جوامع خاور نزدیک باستان بر اساس تحلیل ایزوتوپ های سبک

 

سخنران: دکتر آرکادیوش سولتیشیاک

زمان: شنبه ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۴ ساعت ۱۵ الی ۱۷

مکان: دانشگاه تهران ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تالار کمال.

پاسخ دهید