صفحه اصلی / اخبار / سخنرانی در هفته پژوهش
photo_2016-12-18_06-43-12

سخنرانی در هفته پژوهش

photo_2016-12-18_06-43-12گروه باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی و انجمن علمی باستان شناسی ایران به مناسبت هفته پژوهش دو سخنرانی در زمینه باستان شناسی برگزار می کنند.

 

پاسخ دهید