صفحه اصلی / اخبار / رونمایی از کتاب «پیدایش انسان»
jeld Ensan shenasi 4

رونمایی از کتاب «پیدایش انسان»

* رونمایی از کتاب «پیدایش انسان» به کوشش دکتر حامد وحدتی نسب همراه با سخنرانی دکتر عباس علیزاده *
زمان: شنبه 2 اسفند، ساعت 16
مکان: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، طبفه چهارم، سالن استاد میرحسنی

پاسخ دهید