صفحه اصلی / اخبار / در یاد و خاطره دکتر مسعود آذرنوش . . .
IMAGE634896243034772564

در یاد و خاطره دکتر مسعود آذرنوش . . .

یاد و خاطره ی آذرِ اهورایی ایران زمین

دکتر مسعود آذرنوش گرامی باد

هفتم آذرماه 1387 روزی بود که بر پیکر باستان شناسی ایران زخمی عمیق فرود آمد. زخمی جانکاه که جز با گذشت روزگاران التیام نخواهد یافت. در این سال دکتر مسعود آذرنوش فرزانه ی فرهمندی که چونان شمع فروزان، محفل باستان شناسی ایران را روشنی بخشیده بود، رو به خاموشی نهاد و ناباورانه رخت سفر بربست و راحت جان طلبید و از پی جانان شتافت. ما را به این آذر اهورایی امید فراوان بود و چشم به کاوشهایش و گوش بر تازه هایش سپرده بودیم که ناگهان از خاک بر افلاک شد. انجمن علمی باستان شناسی ایران با گرامی داشت یاد و خاطره شادروان آذرنوش امید آن دارد که از این ریشه ی سترگ که در خاك پرگهر ایران زمين آرمیده است در بهارانِ باستان شناسی كشور، درختان تنومندی روییدن آغاز کنند و باستان شناسان میهن راه این بزرگمرد باستان شناسی ایران را ادامه دهند. روانش شاد.

پاسخ دهید