صفحه اصلی / اخبار / درگذشت ارنی هرینک
s200_haerinck.ernie

درگذشت ارنی هرینک

ارنی هرینک استاد باستان‌شناسی خاورمیانه در دانشگاه گانِ بلژیک به دلیل ابتلا به بیماری سرطان درگذشت. هرینک شاگرد لویی واندنبرگ باستان‌شناس بلژیکی بود که سالیانی چند در ایران به کاوش باستان‌شناسی پرداخته بود و از ایران و برای ایران نوشته بود. او همچنین چندسالی سردبیری مجلۀ ارزندۀ ایرانیکا آنتیکوا را بر دوش داشت. هرینک حدود ۲۰ جلد کتاب و ۱۵۰ مقاله دربارۀ باستان‌شناسی ایران به رشتۀ تحریر درآورده بود که واپسین نوشتۀ علمی او دربارۀ باستان‌شناسی ایران مربوط به سفال‌های پیشااسلامی حوزۀ رودخانۀ کر در استان فارس است. درگذشت او ضایعۀ جبران‌ناپذیری برای جامعۀ ایران‌شناسی به‌ویژه باستان‌شناسی است.

پاسخ دهید