صفحه اصلی / آرشیو مطالب / جامعه ساسانی در بوته نظریات جامعه شناختی
۴۲۵۲۰۴۱۷۴_۱۷۲۱۰_۱۲۹۸۴۸۶۸۳۹۶۲۵۱۴۹۰۴۰۰

جامعه ساسانی در بوته نظریات جامعه شناختی

نشست جامعه ساسانی در بوته نظریات جامعه شناختی با سخنرانی دکتر سرور خراشادی روز دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار می شود.

۴۲۵۲۰۴۱۷۴_۱۷۲۱۰_۱۲۹۸۴۸۶۸۳۹۶۲۵۱۴۹۰۴۰۰

پاسخ دهید