صفحه اصلی / اخبار / تمدید عضویت
1

تمدید عضویت

 

انجمن علمی باستان‌شناسی ایران، با حق عضویت اعضای فرهیخته انجمن به حیات خود ادامه می‌دهد؛ بنابراین از اعضای گرامی، خواهشمند است حق عضویت خود را به حساب انجمن واریز فرمایند.

همچنین اعضای ارجمند انجمن علمی باستان‌شناسی ایران، می‌توانند حق عضویت خود را از طریق کارت‌های عابر بانک به شماره کارت 6273539991666314 بانک تجارت به نام انجمن علمی باستان‌شناسی ایران واریز کنند.

روابط عمومی انجمن علمی باستان‌شناسی ایران

پاسخ دهید