صفحه اصلی / اخبار / تقدیر وتشکر دبیر علمی همایش ملی باستان شناسی از پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی کشور،انجمن علمی باستان شناسی ایران واصحاب رسانه
tzqdzc55lyill055yq20bt30B-U-Logo

تقدیر وتشکر دبیر علمی همایش ملی باستان شناسی از پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی کشور،انجمن علمی باستان شناسی ایران واصحاب رسانه

استقبال کم نظیر پژوهشگرن واساتید باستان شناسی وعلوم میان رشته ای کشور از همایش ملی باستان شناسی ایران وارسال قریب به ۸۰۰ خلاصه مقاله، مدیون تلاش جمعی همه عزیزان ودلسوزان عرصه باستان شناسی بویژه همکاری و اطلاع رسانی مطلوب وبه موقع انجمن علمی باستان شناسی ایران، پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی کشور و اصحاب رسانه وخبرگزاریهای کشور می باشد. اینجانب به نمایندگی از همکاران دبیرخانه واعضاء کمیته علمی همایش از کلیه شما عزیزان صمیماته تقدیر وتشکر نموده امید است با تداوم اینگونه همکاریها شاهد پیشرفت و ارتقاء روز افزون دانش باستان شناسی کشور باشیم . ان شاءالله

دکتر حسن هاشمی  دبیر علمی همایش ملی باستان شناسی ایران

پاسخ دهید