صفحه اصلی / اخبار / تحلیلی بر نسخه نگاره ها
wew

تحلیلی بر نسخه نگاره ها

نشست های تحلیلی بر نسخه نگاره های دوران اسلامی با حضور دکتر سید عبدالمجید شریف زاده برگزار می شود.

این نشست ها از روز شنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ تا روز چهارشنبه ۴ اسفندماه ۱۳۹۵ از ساعت ۲ تا ۶ در سالن اجتماعات موزه ملک برگزار می شود.

پاسخ دهید